ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

ตำรวจอุดรธานี รู้รักสาม้คคี ทำความดีด้วยหัวใจ