สภ.ในสังกัด

พ.ต.อ.จามร อันดี
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี

พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ นาขวา
ผกก.สภ.กุมภวาปี

พ.ต.อ.ชวภณ จันทเมนชัย
ผกก.สภ.หนองหาน

พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู
ผกก.สภ.เพ็ญ

พ.ต.อ.กานต์ ตั้งวิจิตร
ผกก.สภ.บ้านผือ

พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ
ผกก.สภ.บ้านดุง

พ.ต.อ.สรายุทธ ฉ่ำผิว
ผกก.สภ.ศรีธาตุ

พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ มีชัย
ผกก.สภ.น้ำโสม

พ.ต.อ.เสฏฐพงศ์ สุประเพียร
ผกก.สภ.หนองวัวซอ

พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล
ผกก.สภ.กุดจับ

พ.ต.อ.นริศ เบี้ยกาศ
ผกก.สภ.โนนสะอาด

พ.ต.อ.ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์
ผกก.สภ.ทุ่งฝน

พ.ต.อ.ปกรณ์ ภาวิไล
ผกก.สภ.วังสามหมอ

พ.ต.อ.กฤติเดช ปทุมาพัฒนานนท์
ผกก.สภ.สร้างคอม

พ.ต.อ.วิชาญ สุธรรมแปง
ผกก.สภ.ไชยวาน

พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี
ผกก.สภ.หนองแสง

พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
ผกก.สภ.กลางใหญ่

พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว
ผกก.สภ.บ้านเทื่อม

พ.ต.อ.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
ผกก.สภ.พิบูลย์รักษ์

พ.ต.อ.วิทยากรณ์ ษมากรวิทิต
ผกก.สภ.ดงเย็น

พ.ต.อ.สกล เฟื่องกระแสร์
ผกก.สภ.นายูง

พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
ผกก.สภ.กู่แก้ว

พ.ต.อ.วรพงศ์ นันทลักษณ์
ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม