สภ.ในสังกัด

พ.ต.อ.อารี สินธุรา
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี

พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ นาขวา
ผกก.สภ.กุมภวาปี

พ.ต.อ.สรายุทธ ฉ่ำผิว
ผกก.สภ.หนองหาน

พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู
ผกก.สภ.เพ็ญ

พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน
ผกก.สภ.บ้านผือ

พ.ต.อ.จามร อันดี
ผกก.สภ.บ้านดุง

พ.ต.อ.จำรัส จันแดง
ผกก.สภ.ศรีธาตุ

พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ มีชัย
ผกก.สภ.น้ำโสม

พ.ต.อ.เสฏฐพงศ์ สุประเพียร
ผกก.สภ.หนองวัวซอ

พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล
ผกก.สภ.กุดจับ

พ.ต.อ.นริศ เบี้ยกาศ
ผกก.สภ.โนนสะอาด

พ.ต.อ.ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์
ผกก.สภ.ทุ่งฝน

พ.ต.อ.ไพโรจน์ มะโนขันธ์ุ
ผกก.สภ.วังสามหมอ

พ.ต.อ.สมโภชน์ ประจิตร
ผกก.สภ.สร้างคอม

พ.ต.อ.ราเชนทร์ ฉลองธรรม
ผกก.สภ.ไชยวาน

พ.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
ผกก.สภ.หนองแสง

พ.ต.อ.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
ผกก.สภ.กลางใหญ่

พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว
ผกก.สภ.บ้านเทื่อม

พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน
ผกก.สภ.พิบูลย์รักษ์

พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอย
ผกก.สภ.ดงเย็น

พ.ต.อ.สกล เฟื่องกระแสร์
ผกก.สภ.นายูง

พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล
ผกก.สภ.กู่แก้ว

พ.ต.อ.วรพงศ์ นันทลักษณ์
ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม