สตช.

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผบ.ตร.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
จตช.

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล
รอง ผบ.ตร

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช
ผู้ช่วย ผบ.ตร

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์
รอง จตช.

พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ
รอง จตช.

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา
ผู้ช่วย ผบ.ตร..

เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน