สตช.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผบ.ตร.

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
จตช.

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง
รอง ผบ.ตร.

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา