สตช.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผบ.ตร.

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.มนู เฆมหมอก
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย
รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ศักดา ชื่นภักดี
ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร
ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
จตช.

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา