ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.อ.สมพาน สุขสำราญ
ตำแหน่ง :ผกก.สภ.บ้านเทื่อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สภ.บ้านเทื่อม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผกก.สภ.บ้านเทื่อม