ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน
ตำแหน่ง :สภ.เพ็ญ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สภ.เพ็ญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
หน้าที่ในกลุ่ม :