ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.อ.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน
ตำแหน่ง :รรท.ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ภ.จว.อุดรธานี
Telephone :
Email :042222142
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารหน่วยงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :