ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
ตำแหน่ง :รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารหน่วยงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :