ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ศุภกิจจารักษ์
ตำแหน่ง :สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
หน้าที่หลัก :สารวัตรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :ภ.จว.อุดรธานี ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี