ภ.4

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ
ผบช.ภ.4

 พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง
รอง ผบช.ภ.4

ใฝ่คุณธรรม เชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน