ร่วมรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

9 ธันวาคม 2563 เวลา 11.55 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ,ทพญ.วิลินดา อุณหเสรี ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน ร่วมรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด ) อ.เมืองอุดรธานี ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ,วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต อ.หนองแสง ,เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก และ สักการะศาลเจ้าปู่-ย่า อ.เมืองอุดรธานี ซึ่ง ภ.จว.อุดรธานี ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นภารกิจต่อไป ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 อ.เมืองจว.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*