การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

8 ก.ค.2564 พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของ ภ.จว.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1-2 โดยมี พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรมฯซึ่งมีวิทยากรต้นแบบ(ครู ก.) และวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ (ครู ข.)ในสังกัด ภ.จว.อุดรธานี ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1-2 จำนวน 115 นาย ณ ห้องประชุมฉัตรไพฑูรย์ ภ.จว.อุดรธานี