ปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ประจำปี 2564

13 ส.ค.2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ประจำปี 2564 และในโอกาสนี้ ทพญ.วิลินดา อุณหเสรี ประธานแม่บ้าน ภ.จว.อุดรธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิกองทุนตำรวจอีสาน “หลวงพ่อคูณฯ อุปถัมภ์” ณ ห้องประชุมฉัตรไพฑูรย์ ภ.จว.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.