พิธีลงนาม MOU โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

14 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 เป็นประธานพิธีร่วมลงนาม MOU โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สังกัด ภ.จว.อุดรธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.2 ,พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ตัวแทนธนาคารออมสิน พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ, คุณอาภา ไหนนานานุกูล ผจก.ชุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ, คุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการธนาคารออมสิน, คุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รอง ผอ.ธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ, คุณวีรศักดิ์ บุญประถม ผอ.ธนาคารออมสินภาค 10 และ ผกก.สภ.ในสังกัด พร้อมพิธีฯ ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 อ.เมือง จ.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*