ร่วมประชุม ศปก.ฯ

8 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีประเด็นข้อราชการ ของรัฐบาล/กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานีดังนี้
1.รายงานการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
2.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
4.รายงานสถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5
5.รายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
6.รายงานข่าวและเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
7.รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
ณ ห้องประชุมคำชะโนด อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*