ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 96/2564

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี, เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 96/2564 โดยมีประเด็นข้อราชการ ของรัฐบาล/กระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานีดังนี้
1.รายงานการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
2.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
4.รายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
5.รายงานข่าวและเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
6.รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
7. นำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาระบบนำร่อง Smart safety zone 4.0 เพื่อใช้ในการควบคุมอาชญากรรม โดยการนำ Face recognition มาใช้ควบคู่กับกล้อง CCTV
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคำชะโนด อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี