บรรยายให้ความรู้

12 ม.ค.64 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.รุ่นที่10) ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม สส./จร. จำนวน 159 นาย
ณ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*