พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจเป็นชั้นสัญญาบัตร

7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.พลตำรวจตรี พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 10 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 4 ได้ให้ความสำคัญในการสร้างขวัญ กำลังใจ ความเจริญก้าวหน้า และความภาคภูมิใจ แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเป็นระยะเวลายาวนาน ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24, ผู้บังคับการกองบินที่ 23 อุดรธานี, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ, ทพญ. วิลินดา อุณหเสรี ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะแม่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ด้วย ณ พิพิธภัณฑ์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*