Big Cleaning day

9 มิ.ย.2564 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี, พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี, พ.ต.อ.วีรชาติ สุบงกช ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี และข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาอาคารบ้านพักตามโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ (Big Cleaning day) ตามนโยบายด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อความสะอาดและสวยงามและเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจ ที่ ตร.กำหนด ณ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี, ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ191 งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*