หน่วยงานในสังกัด ภ.4

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ
ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน
ผบก.ภ.จว.นครพนม

พล.ต.ต.ธรรมจักร​ คง​มงคล
ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม
ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา
พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
ผบก.ภ.จว.สกลนคร

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์
ผบก.ภ.จว.เลย

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์ก้อม
ผบก.อก.ภ.4

พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม
ผบก.สส.ภ.4

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล
ผบก.ศฝร.ภ.4