รอง ผบ.ตร.ตรวจติดตามงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมฯ

19 ม.ค.2564 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป.) พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 มอบนโยบาย เน้นย้ำการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาให้กับประชาชน และเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความผาสุกของประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้ มีจิตสำนึกนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับหัวหน้าสถานี เพื่อไปมอบให้ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ตามโครงการจัดทำแอลกอฮอล์เจลเพื่อการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการจัดทำโดย ทพญ.วิลินดา อุณหเสรี ประธานแม่บ้านตำรวจจังหวัดอุดรธานี และคณะแม่บ้านตำรวจจังหวัดอุดรธานี โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.4., พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พร้อม รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจ สภ.สร้างคอม รับการตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ และตรวจเยี่ยม ณ.สภ.สร้างคอม ภ.จว.อุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*